Bioremediace

Co je bioremediace?

Bioremediace v přírodě probíhá  již miliony let. Nabízí atraktivní metody přeměny kontaminací pomocí mikroorganismů, jako je například olej a tuk ve vodu či oxid uhličitý. Specifické typy mikroorganismů jsou vybírány z velkého množství přirozeně působících druhů podle typu kontaminace. Mikroorganismy při styku s kontaminací produkují enzymy, které přeměňují znečištění.

Bioremediace je odpovědí na rostoucí poptávku po eliminaci znečištění ve formě použitých rozpouštědel nasycených uhlovodíky, které je nutno likvidovat již od základů. Teprve nedávno úspěšně aplikována jako čistící vodní proces - je alternativou pro průmyslové čištění dílů pomocí rozpouštědel. V dnešní době je bioremediace úspěšně rozšířená při detoxikaci půdy jako součást odpadového hospodářství.

Bio-chem aplikoval proces bioremediace na vodní čistící systém Bio-Circle.

Proč používat bioremediaci?

Hlavní výhody bioremediace:

  • bezpečnost pracovníka
  • proces je ekologický
  • nevyžaduje vysoký počáteční kapitál
  • proces je samočinně regulovaný

Bezpečně a efektivně:

Bioremediace nejen odstraňuje nechtěné uhlovodíky, ale zároveň podporuje čistící schopnosti systému bez nutnosti časté výměny čistidla. Proto je vodní čistící systém nejbezpečnější a nejúčinnější alternativou pro čištění dílů rozpouštědly, dokonce i v porovnání s jinými alternativami jako biorozpouštědla nebo tradiční čistidla na vodní bázi.BIOCHEM » BIO prostředí » Bioremediace