Využití produktů bio-chem podle průmyslových oborů

Odmašťování a čištění - snadno, rychle, bez škodlivin a bez nežádoucích povlaků na čištěném materiálu - s požadovanou účinností a podle požadavků kvalitativních norem: tato kritéria splňují produkty bio-chem.


Strojové i ruční čištění
s výsledkem odpovídajícím požadavkům - pomocí produktů bio-chem.

Svařování
bez ulpívání svarových kuliček na svařovaném materiálu ani na svařečském vybavení.


Nejčastěji se produkty bio-chem uplatňují v těchto oborech:

 • Kovoobrábění
 • Výroba kovových součástí
 • Montáž osobních i nákladních automobilů
 • Výroba dílů a součástí pro automobilový průmysl
 • Opravy automobilů, opravy kolejových vozidel
 • Lisování plastů
 • Výroba skla
 • Dobývání nerostných surovin
 • Údržba výrobních a montážních linek, údržba energetických zařízení
 • Typografie
 • Potravinářství

BIOCHEM » Oblasti použití